Filmvorschau #4

Ginga-tetsudo no yoru
Gisaburo Sugii  Japan  1985